RCA

Asigurari RCA

ACOPERIRI

Art. 26 (1) Se acorda despagubiri in forma baneasca pentru:

-Vatamari corporale sau decese, inclusive fara prejudicii fara caracter patrimonial;

– Pagube materiale;

– Pagube reprezentand consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat;

– Cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata.

(2) Se acorda despagubiri pana la limita prevazuta in polita de  asigurarea RCA pentru:

 1. Prejudicii produse de instalatiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusive desprinderea (semi)remorcii ori atasatului tractat de vehicul.

2. Prejudiciul produs din culpa conducatorului, inclusiv in cazurile in care la data accidentului:

– a condus un vehicul asigurat fara consimtamantul proprietarului;

– nu este titularul unui permis

– nu a respectat obligatiile legale de ordin ethnic cu privire la siguranta vehiculului.

 1. Prejudicii provocate din cauza risipirii, scurgereii accidentale a substantelor.
 2. In cazul in care rudele partii vatamate cer despagubiri.
 3. Prejudicii provocate tertilor in urma deschiderii usilor vehiculului in timpul mersului sau stationarii, de catre pasageri fara sa se asigure.

EXCLUDERI

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

1.In cazurile in care utilizatorul nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:

-intr-un caz de forta majora

-din culpa persoanei prejuciate

-din culpa unei terte persoane, exceptand Art. 26 (5)

 1. Prejudiciile suferite de conducatorul vehiculului raspunzator de producerea accidentelor.
 2. Urmatoarele situatii

– Prejudiciile produse bunurilor care apartin aceleiasi persoane fizice sau juridice.

– Bunul avariat si vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al sotilor.

– Bunul avariat este utilizat de proprietarul care a si produs dauna.

4. Prejudicii cauzate in situatiile in care nu se face dovada valabilitatii RCA  la data accidentului sau asiguratorul RCA nu raspunde.

 1. Partea de prejudiciu ce depaseste limitele despagubirii indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si de numarul de persoane raspunzatoare de producerea prejudiciilor.
 2. Amenzilele si orice cheltuieli penale utilizatorului raspunzator.
 3. Cheltuieli facute in procesul penal al proprietarului chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila.
 4. Sumele pe care conducatorul le datoreaza proprietarului care i-a incredintat vehiculului asigurat pentru avarierea acestuia.
 5. Prejudiciiile produse bunurilor transportate, daca intre proprietar, utilizator si persoana prejudiciata s-a intocmit un raport contractual la data producerii accidentului.
 6. Prejudicii produse persoanelor sau bunurilor aflate in vehiculului cu care s-a produs accidentul daca asiguratorul poate dovedi ca persoanele prejudiciate stiau ca vehiculul este furat.
 7. Prejudicii produse de dispozitive ca utilaje de lucru.
 8. Prejudicii produse de activitati profesionale.
 9. Transport de produse periculoase.
 10. Prejudicii cauzate in urma unui act de terorism sau razboi.
 11. Pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.

Art. 28

1.In situatia in care persoana prejudiciata a contribuit din culpa la producerea accidentului, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru parte prejudiciata. In astfel de situatii intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea constatata prin orice mijloc de proba.

 1. In situatia in care probele nu sunt constatate, intinderea raspunderii va fi impartita in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident, fiecare parte avand dreptul la despagubire in cazul in care nu sunt raspunzatori de producea accidentelor.